TALK TO DJ

UPCOMING

 • Room39

  Room39 นำซิงเกิ้ลใหม่มาฝากพี่บอย+จอย และชาว 95.5 Virgin HitZ

  2 ก.ค. 09:30

 • อะตอม ชนกันต์

  อะตอม นำซิงเกิ้ลใหม่มาฝากพี่บอย+จอย และชาว 95.5 Virgin HitZ

  6 ก.ค. 09:30

 • เป้ อารักษ์

  เป้ อารักษ์ นำซิงเกิ้ลใหม่มาฝากพี่บอย+จอย และชาว 95.5 Virgin HitZ

  14 ก.ค. 09:30

WHAT’S UP NOW