TALK TO DJ

UPCOMING

 • จิรากร

  เอ๊ะ จิรากร นำซิงเกิ้ลใหม่มาฝากพี่บอย+จอย และชาว 95.5 Virgin HitZ

  3 มี.ค. 09:30

 • ปั้น BASHER

  ปั้น แบชเชอร์ นำซิงเกิ้ลใหม่มาฝากพี่บอย+จอย และชาว 95.5 Virgin HitZ

  10 มี.ค. 09:30

 • เมทัล สุขขาว

  เมทัล นำซิงเกิ้ลใหม่มาฝากพี่บอย+จอย และชาว 95.5 Virgin HitZ

  17 มี.ค. 09:30

WHAT’S UP NOW