TALK TO DJ

UPCOMING

  • fellow fellow

    Fellow Fellow นำเพลงใหม่มาฝากใน HITZ Check-In Facebook Live

    17 มิถุนายน 2562 11:00 น.

  • สิงโต นำโชค

    สิงโต นำโชค นำเพลงใหม่มาฝากใน HITZ Check-In Facebook Live

    18 มิถุนายน 2562 11:00 น.

WHAT’S UP NOW